Projecten

Ons Bedrijf

Romar Chemie

Kitmontage - Betonreparatie - Injecteren Siergrind - Vloerafwerking - Vloeistofdicht Voegepoxy - Coatings - Slabjack

Contact

Meer dan 15 jaar ervaring .............

Voor zowel bedrijf als particulier!!!!

Romar Chemie

Postbus 186

6190 AD Beek (L)

T: 06 - 55 75 43 62

E: info@romarchemie.nl

KvK: 61758868

NL 158.077.313.B02

Disclaimer

Algemene voorwaarden

Sitemap

Diensten

V GM

C HECKLIST

A ANNEMERS

© 2011 Romarchemie

Webdesign: www.pelawebdesign.nl

Disclaimer

Onderstaande disclaimer is tot stand gekomen met dank aan:

C mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl


1) In deze disclaimer wordt verstaan onder:
de webpagina: iedere webpagina waarin Romar Chemie een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden; Romar Chemie: de bevoegde uitgever van de webpagina; gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren); u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt; de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten; schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2) Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3) Romar Chemie spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

4) Romar Chemie verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

5) Romar Chemie is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

6) Romar Chemie mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. de Romar Chemie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

7) Behoudens deze disclaimer, is Romar Chemie niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

8) Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

9) Romar Chemie behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

10) U zult Romar Chemie, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

11) Met de grootste zorg hebben we getracht alle rechten van fotografie af te kopen, op de getoonde foto’s alswel teksten op deze website zijn dan ook rechten verbonden en mogen niet gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming van Romar Chemie. Mocht u onverhoopt het recht van publicatie van één van de foto’s hebben en u kunt dit aantonen zonder dat wij de rechten hebben op het tonen van de foto’s kunt u dit ons per e-mail laten weten. We zullen dan aanstonds de betreffende foto verwijderen van onze website.

Alle rechten voorbehouden.